Gamvik folkebibliotek

Bok til alle

Foreningen Leser søker bok jobber for at alle skal ha tilgang til gode bøker, også de som av ulike grunner sliter med å lese. Bibliotek som samarbeider med Leser søker bok kalles Bok til alle-bibliotek. Vi får bokpakker med tilpasset litteratur og informasjonsmateriell fra Leser søker bok. Vi har en viktig oppgave med å formidle tilpasset og tilrettelagt litteratur (for ulike brukergrupper.)

Bok til alle-bibliotekene skal ha tilbud om leseombud. Et leseombud er en som leser høyt for folk som av ulike grunner ikke leser selv. Det kan for eksempel være eldre med synsvansker, mennesker med demens, utviklingshemning, eller folk som kan lite norsk.

 

Viktige lenker
Besøk Leser søker bok sin nettside her.
Søk etter bøker hos Leser søker bok i Boksøk. 

Foreningen Leser søker bok

Visste du at?...

Foreningen Leser søker bok støtter utgivelser av lettleste og tilrettelagte bøker?

Visste du at?...

Leser søker bok har avtale med hele 360 norske bibliotek?

Translate »